Blog van verpleegkundige Frank: ‘Aanpassing van beroepstitels noodzakelijk?’

Noem de mbo-verpleegkundige ‘’basisverpleegkundige’’ en de hbo-verpleegkundige ‘’regieverpleegkundige’’. Dat adviseert de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’.

De stuurgroep diende op 13 januari 2016 het eindrapport in van het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’  aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport staan de beroepsprofielen van hbo-verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en verzorgenden. De stuurgroep doet op ‘persoonlijke titel’ een voorstel voor de benaming: basisverpleegkundige voor de mbo-verpleegkundige en regieverpleegkundige voor de hbo-verpleegkundige.  Ook adviseert de stuurgroep de minister dat zittende verpleegkundigen tot 2024 de tijd krijgen om te opteren voor hbo- of mbo-verpleegkundige zodat uiteindelijk alle verpleegkundigen een duidelijke beroepstitel krijgen in het BIG-register.

Leden van V&VN geven positieve reacties op de nieuwe beroepsprofielen, maar vragen ook dringend om duidelijkheid over de overgangsregeling. Dat zijn – kort samengevat – de belangrijkste uitkomsten van de achterbanraadpleging van V&VN over de beroepsprofielen, waarop bijna duizend leden reageerden. Een overgrote meerderheid (76%) is positief over de nieuwe beroepsprofielen. V&VN heeft bij VWS nogmaals aangedrongen op een overgangsregeling.

70 procent staat achter de nieuwe beroepstitels: ‘basisverpleegkundige’ voor mbo-opgeleide verpleegkundige en ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide verpleegkundige. De titels zijn onderscheidend, en geven volgens de respondenten geen aanleiding tot discussie.

Ik zie het echter anders. De huidige titels zijn ‘beroepstitels’. De titel ‘basisverpleegkundige’ is een acceptabele beroepstitel en geeft het opleidingsniveau weer. Door de titel ‘regieverpleegkundige’ voor de hbo-opgeleide verpleegkundige te hanteren, verander je een beroepstitel naar een functietitel. Regieverpleegkundige zou een functienaam kunnen zijn als regievoering een hoofdtaak is. Echter: ‘’hbo-verpleegkundigen hebben zoveel meer taken en werkzaamheden’’. Een aanpassing van de titel is daarom onlogisch en ongewenst. Laat de beroepstitel in zijn waarde en gebruik binnen de praktijk functienamen om werkinhoud te duiden.

Mijn voorkeur zal blijven uitgaan naar de titels ‘verpleegkundige’ en ‘zorgkundige’, maar de beroepsgroep moet juist de knoop doorhakken en V&VN moet met een duidelijk voorstel komen. Mbo-verpleegkundigen lopen op hun tenen en hbo-verpleegkundigen worden juist niet uitgedaagd. Dit is weleens waar een ander probleem, maar het heeft wel te maken met de onderscheidende profielen op basis waarvan ieder naar niveau kan worden ingezet. Laat daar eens naar gekeken worden en doe een poging tot stijging van de kwaliteit van zorg. Zo komen verpleegkundigen uiteindelijk ook weer meer aan het bed te staan.

Volg mij ook via:

Frank van Eis

Mijn naam is Frank van Eis. Ik ben werkzaam als verpleegkundige. Door middel van mijn blogs wil ik mensen laten zien hoe mooi en bijzonder het is om werkzaam te zijn in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: